Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Journaler | Kategori

Här hittar du mallar för journaler. Journaler är sammanställningar över likartade affärshändelser under en månad som kan bokföras med endast en verifikation. Använd mallar för journaler för att göra bokföringen snabbare och mindre arbetskrävande.

Fakturajournal | Gratis mall

Fakturajournal är en gratis mall för att upprätta en sammanfattande journal för fakturor som kan bokföras som en verifikation. Flera liknande affärshändelser får enligt bokföringslagen dokumenteras genom en gemensam verifikation.

Inbetalningsjournal | Gratis mall

Inbetalningsjournal är en gratis mall för att upprätta en sammanfattande journal för inbetalningar på fakturor som kan bokföras som en verifikation. Flera liknande affärshändelser får enligt bokföringslagen dokumenteras genom en gemensam verifikation.

Kassajournal | Gratis mall

Kassajournal är en gratis mall för att upprätta en sammanfattande journal för inbetalningar till kassan som kan bokföras som en verifikation. Flera liknande affärshändelser får enligt bokföringslagen dokumenteras genom en gemensam verifikation.

Kreditfakturajournal | Gratis mall

Kreditfakturajournal är en gratis mall för att upprätta en sammanfattande journal för kreditfakturor som kan bokföras som en verifikation. Flera liknande affärshändelser får enligt bokföringslagen dokumenteras genom en gemensam verifikation.

Leverantörsfakturajournal | Gratis mall

Leverantörsfakturajournal är en gratis mall för att upprätta en sammanfattande journal för leverantörsfakturor som kan bokföras som en verifikation. Flera liknande affärshändelser får enligt bokföringslagen dokumenteras genom en gemensam verifikation.

Utbetalningsjournal | Gratis mall

Utbetalningsjournal är en gratis mall för att upprätta en sammanfattande journal för utbetalningar på leverantörsfakturor som kan bokföras som en verifikation. Flera liknande affärshändelser får enligt bokföringslagen dokumenteras genom en gemensam verifikation.

juridiskadokument.nu