Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Ekonomisk förening | Kategori

Här hittar du gratis mallar till din ekonomiska förening. En ekonomisk förening är en sammanslutning av medlemmar med syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar i en ekonomisk förening.

Kallelse till föreningsstämma i ekonomisk förening | Gratis mall

Kallelse till föreningsstämma i ekonomisk förening är en gratis mall för inbjudan till en stämma i en ekonomisk förening. Samtliga medlemmar i en ekonomisk förening har rätt att delta på en föreningsstämma och skall kallas i god tid i förväg.

Protokoll vid konstituerande stämma i ekonomisk förening | Gratis mall

Protokoll vid konstituerande stämma för ekonomisk förening är en gratis mall för att upprätta ett protokoll vid den första föreningsstämman när en ekonomisk förening bildas.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i ekonomisk förening | Gratis mall

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i ekonomisk förening är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en ordinarie föreningsstämma i en ekonomisk förening. En ordinarie föreningsstämma hålls en gång per verksamhetsår och utgör det huvudsakliga organet för medlemmarnas inflytande och beslutsfattande.

Protokoll vid styrelsesammanträde i ekonomisk förening | Gratis mall

Protokoll vid styrelsesammanträde för ekonomisk förening är en gratis mall för att upprätta ett protokoll vid ett styrelsesammanträde i en ekonomisk förening.

Stadgar i ekonomisk förening | Gratis mall

Stadgar för ekonomisk förening är en gratis mall för att upprätta de grundläggande bestämmelser som skall gälla i en ekonomisk förening. En ekonomisk förening måste ha minst 3 medlemmar, styrelse, revisor och ha antagit stadgar.

juridiskadokument.nu