Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Klassificering av leasingavtal | Gratis mall

Klassificering av leasingavtal | Gratis mall

Klassificering av leasingavtal är en gratis mall för att klassificera ett leasingavtal som operationell leasing eller finansiell leasing. Klassificeringen av leasingavtal är avgörande för att veta hur man skall bokföra ett leasingavtal.

Ett leasingavtal kan vara av typen finansiell leasing eller operationell leasing. Ett finansiellt leasingavtal föreligger om nuvärdet av minimileaseavgifterna är minst i det närmaste lika stort som leasingobjektets marknadsvärde (verkligt värde). Praxis i Sverige är att ett finansiellt leasingavtal föreligger om nuvärdet av minimileaseavgifterna motsvarar 90 % eller mer av marknadsvärdet (verkligt värde).

Operationell leasing innebär att företaget inte anses äga kontroll över den leasade tillgången och för ett sådant här leasingavtal bokförs leasingavgifterna löpande som kostnader, den första förhöjda leasingavgiften skall slås ut över hela leasingperioden.

Finansiell leasing innebär att företaget anses äga kontroll över den leasade tillgången och den leasade tillgången skall därför bokföras som en tillgång och skuld i företaget, de löpande leasingavgifterna bokförs till en del som amortering på skulden och till en del som räntekostnader. På den bokförda tillgångens värde görs avskrivningar löpande.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-06 | Skapad av Mallar.biz | 7 383
Etiketter för denna mall: » årsredovisning » bokföring » bokslut » excel » leasing » rapporter » redovisning » revision
juridiskadokument.nu