Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Avtal | Kategori

Här hittar du mallar för avtal. I ett företag ingås många avtal av olika slag och det kan vara bra att använda en mall att utgå ifrån när man skapar skriftliga avtal. Avtal kan vara både muntliga och skriftliga men muntliga avtal saknar bevisförmåga vid tvister om det inte finns trovärdiga vittnen till muntliga avtal. Använd mallar för avtal och skapa skriftliga avtal för att säkra bevis.

Uppsägning av försäkringsavtal | Gratis mall

Uppsägning av försäkringsavtal är en gratis mall som kan användas för att skapa ett skriftligt dokument för att säga upp av ett avtal om försäkring som har ingåtts mellan ditt företag och ett försäkringsbolag.

Uppsägning av hyresavtal för hyresvärd | Gratis mall

Uppsägning av hyresavtal för hyresvärd är en gratis mall för att skapa en skriftlig uppsägning av ett hyreskontrakt från hyresvärdens sida.

Uppsägning av hyresavtal pga förverkande (bostadslägenhet) | Gratis mall

Uppsägning av hyresavtal på grund av förverkande är en gratis mall som kan användas för att säga upp en bostadshyresgäst som har misskött sig på andra sätt än att inte betala hyran.

Uppsägning av hyresavtal pga förverkande (lokal) | Gratis mall

Uppsägning av hyresavtal på grund av förverkande är en gratis mall som kan användas för att säga upp en lokalhyresgäst som har misskött sig på andra sätt än att inte betala hyran.

Uppsägning av hyresavtal pga obetald hyra (bostadslägenhet) | Gratis mall

Uppsägning av hyresavtal för en bostadslägenhet på grund av obetald hyra är en gratis mall som du kan använda vid uppsägning av en bostadshyresgäst som inte har betalat hyra.

Uppsägning av hyresavtal pga obetald hyra (lokal) | Gratis mall

Uppsägning av hyresavtal för en lokal på grund av obetald hyra är en gratis mall som du kan använda vid uppsägning av en lokalhyresgäst som inte har betalat hyra.

Uppsägning av programavtal | Gratis mall

Uppsägning av programavtal är en gratis mall som kan användas för att skapa en skriftlig förklaring om att säga upp ett avtal om abonnemang för en programvara som har ingåtts mellan ditt företag och ett programvaruföretag.

Uppsägning av telefonabonnemang | Gratis mall

Uppsägning av telefonabonnemang är en gratis mall som kan användas för att skapa ett skriftligt dokument för att säga upp ett avtal om telefoni som har ingåtts mellan ditt företag och ett telefonbolag.

Sidor: 1 2 3
juridiskadokument.nu