Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Avtal | Kategori

Här hittar du mallar för avtal. I ett företag ingås många avtal av olika slag och det kan vara bra att använda en mall att utgå ifrån när man skapar skriftliga avtal. Avtal kan vara både muntliga och skriftliga men muntliga avtal saknar bevisförmåga vid tvister om det inte finns trovärdiga vittnen till muntliga avtal. Använd mallar för avtal och skapa skriftliga avtal för att säkra bevis.

Intyg eller bevis vid delgivning av uppsägning | Gratis mall

Intyg eller bevis vid delgivning av uppsägning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta ett skriftligt bevis på att en delgivning har skett genom intygande från ett vittne.

Kommanditbolagsavtal | Gratis mall

Kommanditbolagsavtal är en gratis mall för att upprätta ett avtal som reglerar delägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på grund av innehavda andelar i ett kommanditbolag.

Kompanjonsavtal | Gratis mall

Kompanjonsavtal är en gratis mall för att upprätta ett avtal som reglerar delägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på grund av innehavda aktier eller andelar i ett företag.

Köpeavtal vid överlåtelse av företag | Gratis mall

Köpeavtal vid överlåtelse av företag är en gratis mall för att upprätta ett köpeavtal eller köpekontrakt vid köp och försäljning av företag. Överlåtelseprocessen vid köp och försäljning av företag är komplicerad och kan ta lång tid vilket gör det motiverat att använda ett skriftligt köpeavtal vid sådana här överlåtelser.

Meddelande till socialnämnden vid uppsägning av hyresavtal pga obetald hyra | Gratis mall

Meddelande till socialnämnden vid uppsägning av hyresavtal på grund av obetald hyra är en gratis mall som kan användas för att meddela socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om att en uppsägning skett.

Samtyckesavtal för personuppgifter | Gratis mall

Samtyckesavtal för personuppgifter är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett avtal mellan en personuppgiftsansvarig och en fysisk person när det gäller samtycke till behandling av personuppgifter.

Sekretesspolicy | Gratis mall

Sekretesspolicy är en gratis mall som kan användas för att beskriva hur en personuppgiftsansvarig behandlar och publicerar personuppgifter i sin verksamhet.

Skriftlig uppsägning av avtal | Gratis mall

Skriftlig uppsägning av avtal är en gratis mall för att skriftligt säga upp ett avtal som ingåtts mellan ditt företag och ett annat företag.

Uppdragsavtal | Gratis mall

Uppdragsavtal är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt avtal mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare. Ett avtal om ett uppdrag skall reglera vad uppdraget avser, hur ersättning skall ske och andra villkor.

Uppsägning av bredband | Gratis mall

Uppsägning av bredband är en gratis mall som kan användas för att skapa ett skriftligt dokument för att säga upp ett avtal om bredband som har ingåtts mellan ditt företag och ett bredbandsbolag.

Sidor: 1 2 3
juridiskadokument.nu