Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Inkråmsavtal | Gratis mall

Inkråmsavtal | Gratis mall

Inkråmsavtal är en gratis mall för att upprätta ett köpeavtal avseende inkråmet i en verksamhet. En inkråmsaffär innebär att man säljer innanmätet i ett företag, företaget (firman och organisationsnumret) lämnas kvar hos säljaren.

Inkråmet i en verksamhet kan bestå av materiella tillgångar, immateriella rättigheter och andra rättigheter. Inkråm kan exempelvis avse maskiner, kontorsinredning, varumärken, domännamn, hemsidor och avtal.

Vid en inkråmsaffär är det viktigt att köparen får godkännande av det säljande företagets avtalspartners, i annat fall kan skyldigheterna stanna kvar hos säljaren. Ett inkråmsavtal innebär också att alla anställningsavtal automatiskt övergår till köparen varför säljaren måste ta hänsyn till lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) i samband med affären.

Uppdaterad: 2017-02-16 | Skapad av Mallar.biz | 11 442
Etiketter för denna mall: » avtal » kontrakt » överlåtelse » rättegång » tvist » word
juridiskadokument.nu