Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Aktiebolag | Kategori

Här hittar du mallar som är specifika för aktiebolag. Bildandet av och förvaltningen av ett aktiebolag måste skötas och dokumenteras enligt bestämmelser i aktiebolagslagen. Med hjälp av mallar för aktiebolag kan du snabbt och korrekt efterfölja de krav som ställs på aktiebolag från aktieägare, andra intressenter och myndigheter.

Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital | Gratis mall

Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital är en gratis mall som kan användas till att utforma ett förslag inför en årsstämma eller en extra bolagsstämma gällande minskning av aktiekapital.

VD-avtal, avtal med verkställande direktör | Gratis mall

VD-avtal är en gratis mall med ett exempel på hur ett avtal kan se ut mellan ett aktiebolag och en verkställande direktör. I ett aktiebolag är det styrelsen som utser den verkställande direktören enligt bestämmelser i aktiebolagslagen och VD är anställd av aktiebolaget.

VD-instruktion, riktlinjer och anvisningar för VD | Gratis mall

VD-instruktion är en gratis mall för att upprätta ett dokument med styrelsen riktlinjer och anvisningar för den verkställande direktörens arbete och ansvar i ett aktiebolag.

Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott | Gratis mall

Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott är en gratis mall som kan användas som bevis eller styrkande handling för ett tillskott från en aktieägare till ett aktiebolag.

Sidor: 1 2 3
juridiskadokument.nu