Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Aktiebolag | Kategori

Här hittar du mallar som är specifika för aktiebolag. Bildandet av och förvaltningen av ett aktiebolag måste skötas och dokumenteras enligt bestämmelser i aktiebolagslagen. Med hjälp av mallar för aktiebolag kan du snabbt och korrekt efterfölja de krav som ställs på aktiebolag från aktieägare, andra intressenter och myndigheter.

Protokoll vid årsstämma, ordinarie bolagsstämma | Gratis mall

Protokoll vid årsstämma är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en ordinarie bolagsstämma. En årsstämma hålls en gång per räkenskapsår och utgör det huvudsakliga organet för aktieägarnas inflytande och beslutsfattande.

Protokoll vid extra bolagsstämma | Gratis mall

Protokoll vid extra bolagsstämma är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en sådan stämma. Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma.

Protokoll vid fondemission | Gratis mall

Protokoll vid fondemission är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med beslut om fondemission som har fattats på en extra bolagsstämma. Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma.

Protokoll vid likvidation | Gratis mall

Protokoll vid likvidation är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med beslut om likvidation som har fattats på en extra bolagsstämma. Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma.

Protokoll vid minskning av aktiekapital | Gratis mall

Protokoll vid minskning av aktiekapital är en gratis mall som kan användas för att dokumentera ett beslut om minskning av aktiekapital i ett aktiebolag vid en extra bolagsstämma eller en ordinarie årsstämma.

Protokoll vid nyemission | Gratis mall

Protokoll vid nyemission är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med beslut om nyemission som har fattats på en extra bolagsstämma. Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma.

Protokoll vid uppsägning av revisor | Gratis mall

Protokoll för uppsägning av revisor är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med beslut om uppsägning av revisor och godkännande av ny bolagsordning som fattats på en extra bolagsstämma.

Samtyckesförbehåll i bolagsordning | Gratis mall

Samtyckesförbehåll i bolagsordning är en gratis mall med en standardformulering för samtyckesförbehåll i bolagsordningen. Samtyckesförbehåll innebär en restriktion vid överlåtelser av aktier som medför att vissa personer måste godkänna en överlåtelse av aktier innan detta kan ske.

Slutredovisning vid likvidation | Gratis mall

Slutredovisning vid likvidation är en gratis mall som kan användas av en likvidator för att redovisa avvecklingen under likvidationsperioden och skiftet vid likvidationsperiodens slut.

Stiftelseurkund vid kontantbildning/apportbildning | Gratis mall

Stiftelseurkund vid kontantbildning och/eller apportbildning är en gratis mall som förklarar bildandet av ett aktiebolag. Ett aktiebolag anses vara bildat när samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden.

Sidor: 1 2 3
juridiskadokument.nu