Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Fullmakt som ombud vid bolagsstämma | Gratis mall

Fullmakt som ombud vid bolagsstämma | Gratis mall

Fullmakt som ombud vid bolagsstämma är en gratis mall för att ge en viss person fullmakt att företräda en aktieägare i ett aktiebolag vid en bolagsstämma.

En aktieägare som inte personligen kan närvara vid en bolagsstämma kan genom en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt ge ett ombud rätten att företräda honom som aktieägare på bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.

Ett ombud med en sådan fullmakt kan därigenom rösta och göra sin röst hörd på bolagsstämman som om han vore aktieägare i företaget. En fullmakt till ombud för aktieägare vid bolagsstämma gäller högst ett år från utfärdandet.

Du kan använda den här mallen om du vill ge ett ombud fullmakt att företräda dig som aktieägare vid bolagsstämma i aktiebolaget.

Uppdaterad: 2017-02-03 | Skapad av Mallar.biz | 3 420
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » avtal » kontrakt » organisation » rättegång » word
doxservr.se juridiskadokument.nu