Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Värdering | Kategori

Här hittar du mallar för värdering av tillgångar och finansiella instrument. Värdering är en svår konst då detta ofta handlar om att uppskatta framtida strömmar av inbetalningar eller resultat. En mall för värdering är dock ett verktyg som hjälper dig att klara sifferexercisen.

Aktievärdering | Gratis mall

Aktievärdering är en gratis mall för att göra en värdering av aktier och beräkna ett aktievärde. Ett aktievärde bygger på ett företags framtida möjligheter att generera resultat och kassaflöden.

Avkastningsvärdering av företag | Gratis mall

Avkastningsvärdering av företag eller annan verksamhet är en gratis mall för att beräkna avkastningsvärdet med hjälp av årets resultat och ett avkastningskrav.

Beräkna historisk volatilitet | Gratis mall

Beräkna historisk volatilitet är en gratis mall för att beräkna den historiska volatiliteten för en aktie. Man måste ha uppgifter om volatilitet för att kunna beräkna ett optionsvärde.

Fastighetsvärdering av hyreshus | Gratis mall

Fastighetsvärdering hyreshus är en gratis mall för att göra en värdering av ett hyreshus och beräkna ett fastighetsvärde. Ett fastighetsvärde bygger på en hyresfastighets framtida möjligheter att generera resultat och kassaflöden.

Företagsvärdering | Gratis mall

Företagsvärdering är en gratis mall för att göra en värdering av ett företag och beräkna ett företagsvärde. Ett företagsvärde bygger på ett företags framtida möjligheter att generera resultat och kassaflöden.

Optionsvärdering | Gratis mall

Optionsvärdering är en gratis mall för att värdera optioner och beräkna ett optionsvärde. Optioner är derivatinstrument som hämtar eller härleder sitt värde en underliggande tillgång.

Värdering av annuitetslån | Gratis mall

Värdering annuitetslån är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för ett annuitetslån som säljs i andra hand från den tidigare innehavaren till en ny innehavare.

Värdering av kupongobligation | Gratis mall

Värdering kupongobligation är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för en kupongobligation utifrån nominellt belopp, periodvis kupong, marknadsränta och kvarvarande löptid.

Värdering av nollkupongobligation | Gratis mall

Värdering nollkupongobligation är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för en nollkupongsobligation utifrån nominellt belopp, marknadsränta och kvarvarande löptid.

Värdering av statsskuldväxel | Gratis mall

Värdering statsskuldväxel är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för en statsskuldväxel utifrån nominellt belopp, marknadsränta och kvarvarande löptid.

juridiskadokument.nu