Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Tradingstrategier | Kategori

Här hittar du gratis mallar för tradingstrategier såsom modeller för att optimera avkastning och metoder för att utvärdera tradingstrategier.

Beräkna optimal satsning vid spel och investering enligt Kelly kriteriet | Gratis mall

Beräkna optimal satsning vid spel och investering enligt Kelly kriteriet är en gratis mall som kan användas för att bestämma hur stor andel av kapitalet som skall satsas för att maximera den långsiktiga avkastningen på kapitalet.

Import av börskurser och teknisk analys i Excel (VBA) | Gratis kod

Import av börskurser och teknisk analys i Excel är en gratis mall som kan användas som en arbetsbok eller ett tillägg för att importera historiska börskurser och utföra teknisk analys.

Känslighetsanalys av optioner avseende tid och kurs | Gratis mall

Känslighetsanalys av optioner avseende tid och kurs är en gratis mall som du kan använda för att analysera och visualisera hur optionsvärdet påverkas av tiden kvar till lösen och kursförändringar i det underliggande instrumentet.

Testa en tradingstrategi eller ett tradingsystem | Gratis mall

Testa en tradingstrategi eller ett tradingsystem är en gratis mall som visar hur man kan gå till väga för att testa en metod för att uppnå riskjusterad överavkastning på historiska data och utvärdera resultatet.

juridiskadokument.nu