Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Kapitaldeklaration | Kategori

Här hittar du mallar för deklaration av finansiella instrument. Finansiella tillgångar skall deklareras per kalenderår när dessa säljs. Mallar för deklaration underlättar arbetet med att deklarera finansiella tillgångar.

Deklarera aktier, optioner och obligationer | Gratis mall

Deklarera aktier, optioner och obligationer är en gratis mall som används till att registrera köp och försäljningar av aktier, optioner och obligationer med mera. Om du använder den här mallen kan du löpande registrera köp- och säljtransaktioner, få fram skattemässigt resultat och deklarationsunderlag.

juridiskadokument.nu