Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Utveckling | Kategori

Här hittar du gratis kod avseende systemutveckling i Excel och VBA. Med systemutveckling i Excel menar vi de metoder och angreppssätt som tillämpas för programmering med VBA i Excel.

Objektorienterad VBA programmering i Excel (OOP och VB6) | Gratis kod

I den här arbetsboken har vi använt oss av konceptet för objektorienterad programmering (OOP) när vi har skrivit VBA kod för att kunna utföra operationen i arbetsboken.

Skapa egna funktioner (UDF) i Excel (VBA och VB6) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod för att skapa egna funktioner (UDF) i Excel med egna beskrivningar som kan placeras i befintliga eller nya kategorier för funktioner.

Skapa ett Excel-tillägg i Excel (VBA och VB6) | Gratis kod

Här kan du gratis ladda hem en arbetsbok i Excel med VBA kod som är förberedd för att sparas som ett Excel-tillägg.

juridiskadokument.nu