Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Collection med objekt i Excel (VBA och VB6) | Gratis kod

Collection med objekt i Excel (VBA och VB6) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod som visar hur en Collection med objekt kan användas i VBA kod vid programmering i Excel när man behöver hantera data i listor.

En Collection är en dynamisk datalista som kan lagra data i en dimension, om man lagrar objekt i en Collection kan man däremot få den att fungera som en tvådimensionell datalista då ett objekt kan inkludera flera variabler.

En Collection är dynamisk genom att du inte behöver bestämma storleken på datalistan när du skapar den utan kan med frihet både lägga till och ta bort poster från en Collection, storleken på en Collection anpassas automatiskt när du lägger till och tar bort poster från listan.

När man skall skapa en Collection med objekt måste man först skapa en klass (Klassmodul) för dessa objekt med variabler och egenskaper (Properties). I en klass deklareras variabler normalt som privata (Private) för att endast egenskaper och metoder i klassen skall ha åtkomst till variablerna.

När du har skapat en klass för ett objekt kan du skapa en ny instans av klassen, lägga till värden för egenskaperna och sedan spara det nya objektet i en Collection. När du skall hämta ut värden för objekt i en Collection kan du skapa en loop för alla objekt i datalistan och hämta ut värdena med hjälp av egenskaper (Properties).

I den här mallen med gratis kod för Collection med objekt i Excel har vi skapat en klass för aktier, skapat en Collection, skapat nya aktieobjekt, lagt till aktieobjekt i vår Collection och sedan hämtat ut värden från vår Collection.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-03 | Skapad av Mallar.biz | 1 386
Etiketter för denna mall: » excel » programmering
juridiskadokument.nu