Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Data & datalistor | Kategori

Här hittar du gratis kod avseende data och datalistor i VBA och Excel. De mallar som finns i den här kategorin berör bland annat import av data, export av data, arrays och loopar.

Collection med objekt i Excel (VBA och VB6) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod som visar hur en Collection med objekt kan användas i VBA kod vid programmering i Excel när man behöver hantera data i listor.

DO UNTIL loop i Excel (VBA och VB6) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod som visar hur en DO UNTIL loop kan användas vid programmering i Excel och VBA när man behöver iterera igenom en datalista med värden tills dess att ett villkor har uppfyllts.

DO WHILE loop i Excel (VBA och VB6) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod som visar hur en DO WHILE loop kan användas vid programmering i Excel och VBA när man behöver iterera igenom en datalista med värden så länge som ett villkor är uppfyllt.

Endimensionell Array i Excel (VBA och VB6) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod som visar hur en endimensionell Array kan användas i VBA kod vid programmering i Excel.

FOR loop i Excel (VBA och VB6) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod som ger två exempel på hur en FOR loop kan användas vid programmering i Excel och VBA.

Import av data från MS SQL databas till Excel (VBA och VB6) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis VBA kod för att importera data från en MS SQL databas till Excel genom att ansluta till en SQL Server, öppna en databas och köra ett SQL kommando mot databasen.

Multidimensionell Array i Excel (VBA och VB6) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod som visar hur en multidimensionell Array kan användas i VBA kod vid programmering i Excel.

juridiskadokument.nu