Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Tidplan | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med tidplan. Det har varit 321 personer som har besökt den här sidan och senaste besöket var måndag, 21 oktober 2019 15:22. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Affärsplan | Gratis mall

Det här är en gratis mall för att upprätta en affärsplan för ditt företag eller ditt projekt. En affärsplan är en ettårsplanering för de aktiviteter och åtgärder som skall vidtas i företaget utifrån de långsiktiga målsättningarna samt den långsiktiga strategin i företaget.

Aggregerad produktionsplanering | Gratis mall

Aggregerad produktionsplanering är en gratis mall för att på en övergripande nivå bestämma hur mycket som skall tillverkas och när tillverkning skall ske under en framtida tidsperiod på mellan 3 och 18 månader.

Mötesbokning, planera möten | Gratis mall

Mötesbokning är en gratis mall som kan användas för att boka in eller reservera tid för möten med olika klienter.

Operationsregister | Gratis mall

Operationsregister är en gratis mall för att upprätta ett register över de operationer eller aktiviteter som skall utföras för att färdigställa en produkt med uppgift om arbetsställe och tidsåtgång.

Projektplanering med Gantt schema | Gratis mall

Projektplanering med Gantt schema är en gratis mall för att planera när aktiviteter i ett projekt skall genomföras. Ett projekt är en serie av uppgifter eller aktiviteter som skall genomföras för att uppnå ett resultat, exempelvis utveckling av en produkt, byggnation av ett hus eller genomförandet av en marknadsföringskampanj.

Resursbokning på dagar | Gratis mall

Resursbokning dagar är en gratis mall som kan användas för att boka in eller reservera tid åt olika externa eller interna kunder när det gäller olika resurser i företaget. Med resurser menas här tillgångar i företaget som inte förbrukas vid användning och som kan användas och utnyttjas under viss tid.

Resursbokning på timmar | Gratis mall

Resursbokning timmar är en gratis mall som kan användas för att boka in eller reservera tid åt olika externa eller interna kunder när det gäller olika resurser i företaget. Med resurser menas här tillgångar i företaget som inte förbrukas vid användning och som kan användas och utnyttjas under viss tid.

Schemaläggning av jobb i ett arbetsställe | Gratis mall

Schemaläggning av jobb i ett arbetsställe är en gratis mall för att bestämma sekvensen för de arbetsuppgifter som skall utföras i arbetsstället, det vill säga i vilken ordning jobben skall utföras.

Tilldela jobb till arbetsställen | Gratis mall

Tilldela jobb till arbetsställen är en gratis mall för kortsiktig produktionsplanering som kan användas till att fördela jobb eller uppgifter till arbetsställen, arbetsplanering för att uppnå den minsta totalkostnaden.
doxservr.se juridiskadokument.nu