Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Tid | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med tid. Det har varit 695 personer som har besökt den här sidan och senaste besöket var tisdag, 22 oktober 2019 20:08. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Enkelt bokningsschema | Gratis mall

Det här är en gratis mall för ett enkelt bokningsschema som kan användas för att boka en resurs, exempelvis för bokning av en tvättstuga.

Frånvarorapport | Gratis mall

Frånvarorapport är en gratis mall för att registrera frånvaro för anställd personal. Med hjälp av denna mall kan du registrera frånvaro för anställd personal.

Kapacitetsplanering i process med tid | Gratis mall

Kapacitetsplanering process för tid är en gratis mall som kan användas för att bedöma det framtida kapacitetsbehovet och kapacitetsutnyttjandet i en process när det gäller maskintid och arbetstid.

Mötesbokning, planera möten | Gratis mall

Mötesbokning är en gratis mall som kan användas för att boka in eller reservera tid för möten med olika klienter.

Operationsregister | Gratis mall

Operationsregister är en gratis mall för att upprätta ett register över de operationer eller aktiviteter som skall utföras för att färdigställa en produkt med uppgift om arbetsställe och tidsåtgång.

Övertidsjournal | Gratis mall

Övertidsjournal är en gratis mall som kan användas för att upprätta en journal över övertidsarbete, mertidsarbete och jourtidsarbete för en anställd person.

Processbeskrivning | Gratis mall

Processbeskrivning är en gratis mall som kan användas för att beskriva vilka aktiviteter som utförs i en process och vilken distans i meter som krävs för att utföra aktiviteten samt vilken tid det tar att utföra aktiviteten.

Projektplanering med Gantt schema | Gratis mall

Projektplanering med Gantt schema är en gratis mall för att planera när aktiviteter i ett projekt skall genomföras. Ett projekt är en serie av uppgifter eller aktiviteter som skall genomföras för att uppnå ett resultat, exempelvis utveckling av en produkt, byggnation av ett hus eller genomförandet av en marknadsföringskampanj.

Resursbokning på dagar | Gratis mall

Resursbokning dagar är en gratis mall som kan användas för att boka in eller reservera tid åt olika externa eller interna kunder när det gäller olika resurser i företaget. Med resurser menas här tillgångar i företaget som inte förbrukas vid användning och som kan användas och utnyttjas under viss tid.

Resursbokning på timmar | Gratis mall

Resursbokning timmar är en gratis mall som kan användas för att boka in eller reservera tid åt olika externa eller interna kunder när det gäller olika resurser i företaget. Med resurser menas här tillgångar i företaget som inte förbrukas vid användning och som kan användas och utnyttjas under viss tid.
Sidor: 1 2
doxservr.se juridiskadokument.nu