Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Organisation | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med organisation. Det har varit 855 personer som har besökt den här sidan och senaste besöket var lördag, 12 juni 2021 20:35. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Affärsplan | Gratis mall

Det här är en gratis mall för att upprätta en affärsplan för ditt företag eller ditt projekt. En affärsplan är en ettårsplanering för de aktiviteter och åtgärder som skall vidtas i företaget utifrån de långsiktiga målsättningarna samt den långsiktiga strategin i företaget.

Arbetsbeskrivning | Gratis mall

Arbetsbeskrivning är en gratis mall för att upprätta en skriftlig beskrivning för en befattning i ett företag eller för en befattning i en annan organisation.

Balanserat styrkort (BSC) | Gratis mall

Balanserat styrkort är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett balanserat styrkort i er verksamhet med fyra perspektiv och 10 mått per perspektiv. Den här mallen kan användas för ett verksamhetsår med mättidpunkter per månad.

Besked om uppsägning på grund av arbetsbrist | Gratis mall

Besked om uppsägning av personal på grund av arbetsbrist är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt uppsägningsbesked till anställd personal när det inte finns tillräckligt med arbete att utföra. En uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad och skriftlig, saklig grund är arbetsbrist eller av personliga skäl.

Budget | Gratis mall

Budget är en gratis mall för att upprätta resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget för din verksamhet. Med hjälp av den här mallen kan du upprätta en fullständig budget för er verksamhet.

Fullmakt som ombud vid bolagsstämma | Gratis mall

Fullmakt som ombud vid bolagsstämma är en gratis mall för att ge en viss person fullmakt att företräda en aktieägare i ett aktiebolag vid en bolagsstämma.

Mått- och objektmatris | Gratis mall

Mått- och objektmatris är en gratis mall för att i ekonomistyrningen planera för vad som skall mätas och för vilka objekt måtten skall mätas.

Namnskylt, på bord och i namnbricka | Gratis mall

Namnskylt är en gratis mall som kan användas för att presentera sig själv med namn, titel och företag. Namnskyltar används exempelvis på kontoret, vid möten/konferenser och av säljare i butiker.

Personalliggare | Gratis mall

Personalliggare är en gratis mall som kan användas för att föra lagstadgad dokumentation varje arbetsdag där de anställda med personnummer och namn antecknas och starttid respektive sluttid för varje arbetspass registreras.

Personalrutin, intern kontroll för personalcykeln | Gratis mall

Personalrutin är en gratis mall som beskriver interna rutiner för intern kontroll i personalcykeln. I denna mall beskrivs stegen i processen för administration av personal och löner och de arbetsuppgifter som bör utföras för att uppnå en tillfredsställande intern kontroll för personalcykeln.
Sidor: 1 2
juridiskadokument.nu