Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Jobb | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med jobb. Det har varit 1 326 personer som har besökt den här sidan och senaste besöket var tisdag, 3 augusti 2021 09:28. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Diplom som bekräftelse på fullgjord prestation | Gratis mall

Diplom är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett skriftligt intyg till någon som har fullgjort en prestation såsom att ha utfört en utbildning eller deltagit i en tävling.

Frånvarorapport | Gratis mall

Frånvarorapport är en gratis mall för att registrera frånvaro för anställd personal. Med hjälp av denna mall kan du registrera frånvaro för anställd personal.

Ledighetsansökan | Gratis mall

Ledighetsansökan är en gratis mall som används av anställd personal för att göra en formell och skriftlig ansökan om ledighet.

Lönebesked, lönespecifikation och lönekörning | Gratis mall

Lönebesked är en gratis mall för att skapa lönespecifikationer för anställd personal. Med hjälp av den här mallen kan du göra en lönekörning och skapa lönebesked som du kan skicka till dina anställda.

Löneunderlag rörlig ersättning | Gratis mall

Löneunderlag rörlig ersättning är en gratis mall för att registrera arbetad tid, övertid och provision för anställd personal.

Namnskylt, på bord och i namnbricka | Gratis mall

Namnskylt är en gratis mall som kan användas för att presentera sig själv med namn, titel och företag. Namnskyltar används exempelvis på kontoret, vid möten/konferenser och av säljare i butiker.

Övertidsjournal | Gratis mall

Övertidsjournal är en gratis mall som kan användas för att upprätta en journal över övertidsarbete, mertidsarbete och jourtidsarbete för en anställd person.

Personalliggare | Gratis mall

Personalliggare är en gratis mall som kan användas för att föra lagstadgad dokumentation varje arbetsdag där de anställda med personnummer och namn antecknas och starttid respektive sluttid för varje arbetspass registreras.

Samtyckesavtal för personuppgifter | Gratis mall

Samtyckesavtal för personuppgifter är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett avtal mellan en personuppgiftsansvarig och en fysisk person när det gäller samtycke till behandling av personuppgifter.

Schemaläggning av jobb i ett arbetsställe | Gratis mall

Schemaläggning av jobb i ett arbetsställe är en gratis mall för att bestämma sekvensen för de arbetsuppgifter som skall utföras i arbetsstället, det vill säga i vilken ordning jobben skall utföras.

Sidor: 1 2 3
juridiskadokument.nu