Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Hyra | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med hyra. Det har varit 1 408 personer som har besökt den här sidan och senaste besöket var fredag, 24 september 2021 19:05. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Beräkna månadskostnad på boende | Gratis mall

Beräkna månadskostnad boende är en gratis mall för att utvärdera olika alternativa fastigheter, hus eller bostadsrätter, på månadskostnad och månadskostnad per kvadratmeter. En bra mall för dig som är på jakt efter en ny bostadsrätt och vill jämföra månadskostnaden för olika alternativ.

Hyresavtal lägenhet i andra hand | Gratis mall

Hyresavtal i andra hand för lägenhet är en gratis mall för att upprätta ett andrahandskontrakt mellan förstahandshyresgästerna och andrahandshyresgästerna. En hyresgäst har alltid rätt att erhålla ett skriftligt hyreskontrakt oberoende av om uthyrningen sker i först hand eller i andra hand.

Hyresavtal lägenhet i första hand | Gratis mall

Hyresavtal i första hand för lägenhet är en gratis mall för att upprätta ett förstahandskontrakt mellan hyresvärdar och hyresgäster. En hyresgäst har alltid rätt att erhålla ett skriftligt hyresavtal oberoende av om uthyrningen sker i först hand eller i andra hand.

Hyresavtal lokal i första hand | Gratis mall

Hyresavtal i första hand för lokaler är en gratis mall för att upprätta ett förstahandskontrakt mellan en hyresvärd och hyresgäster. En hyresgäst har alltid rätt att erhålla ett skriftligt hyresavtal oberoende av om uthyrningen sker i först hand eller i andra hand.

Intyg eller bevis vid delgivning av uppsägning | Gratis mall

Intyg eller bevis vid delgivning av uppsägning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta ett skriftligt bevis på att en delgivning har skett genom intygande från ett vittne.

Uppsägning av hyresavtal för hyresgäst | Gratis mall

Uppsägning av hyresavtal för lägenhet är en gratis mall för att skapa en skriftlig uppsägning av ett hyreskontrakt. När en hyresgäst vill flytta ut skall en uppsägning av hyresavtalet göras, om hyresförhållandet varat i mindre än tre månader kan uppsägningen göras muntligt men det är rekommenderat att göra en skriftlig uppsägning.

Uppsägning av hyresavtal för hyresvärd | Gratis mall

Uppsägning av hyresavtal för hyresvärd är en gratis mall för att skapa en skriftlig uppsägning av ett hyreskontrakt från hyresvärdens sida.

Uppsägning av hyresavtal pga förverkande (bostadslägenhet) | Gratis mall

Uppsägning av hyresavtal på grund av förverkande är en gratis mall som kan användas för att säga upp en bostadshyresgäst som har misskött sig på andra sätt än att inte betala hyran.

Uppsägning av hyresavtal pga förverkande (lokal) | Gratis mall

Uppsägning av hyresavtal på grund av förverkande är en gratis mall som kan användas för att säga upp en lokalhyresgäst som har misskött sig på andra sätt än att inte betala hyran.

Uppsägning av hyresavtal pga obetald hyra (bostadslägenhet) | Gratis mall

Uppsägning av hyresavtal för en bostadslägenhet på grund av obetald hyra är en gratis mall som du kan använda vid uppsägning av en bostadshyresgäst som inte har betalat hyra.

Sidor: 1 2
juridiskadokument.nu