Mallar.biz

Hushållsbudget eller hembudget | Gratis mall
Hushållsbudget är en gratis mall för att upprätta en hembudget för inkomster och utgifter i ett hushåll månad för månad under ett år. I den här mallen för hushållsbudget kan ni ange er budget för inkomster och utgifter månad för månad samt det verkliga utfallet när månaden är slut och därefter göra en avvikelseanalys.

Det är viktigt att ha kontroll på inkomster och utgifter i ett hushåll för att klara den privata ekonomin och ha en buffert för oförutsedda utgifter. Utan kontroll med en hushållsbudget kan finansiella problem i den privata ekonomin uppstå om utgifterna månad för månad överstiger inkomsterna.

Med en hushållsbudget kan ni på ett bättre sätt styra er privatekonomi och följa upp utfallet i efterhand. En hushållsbudget visar på vad ni kan göra av med månad för månad beroende på hur höga era inkomster är. En hushållsbudget kan upprättas för ett år i taget men kan behöva anpassas kontinuerligt efterhand som ny information blir tillgänglig.

Du kan använda den här mallen för hushållsbudget för att upprätta en hembudget i ditt hushåll och styra hushållets privata ekonomi genom att ha kontroll på inkomster och utgifter månad för månad. I denna budget för hushållet eller hemmet kan ni göra en avvikelseanalys genom att jämföra budget och utfall och därigenom bättre förstå varför inte budgeten uppnås.
Skapad: 2008-10-29 av Mallar.biz  (Uppdaterad: 2012-12-17)

Ladda hem Hushållsbudget eller hembudget | Gratis mall »

Etiketter för denna mall: budget privatekonomi budgetera


comments powered by Disqus