Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Körjournal | Gratis mall

Körjournal | Gratis mall

Körjournal är en gratis mall för att registrera tjänstekörning och privat körning. Den här mallen kan användas av anställd personal eller egenföretagare för att redovisa körda kilometer i tjänst och privat.

En körjournal utgör underlag för lönekörningen då milersättning skall betalas ut, löneavdrag för privat körning skall göras eller för att beräkna skattepliktiga förmåner av drivmedel vid privat körning.

Om en anställd eller en egenföretagare har kört i tjänsten med privat bil eller tjänstebil och själv betalt drivmedel skall denne förmodligen erhålla milersättning och då behövs ett underlag för denna utbetalning och den kostnad som uppstår för tjänstekörning i företaget.

Om företaget betalar drivmedel till en anställd eller egenföretagare för både tjänstekörning och privat körning så skall förmånen av fri bensin vid privat körning tas upp till förmånsbeskattning om inte den anställde betalar denna förmån med ett nettolöneavdrag. Om avdrag från lönen görs med bruttolöneavdrag skall förmånen tas upp. En förmån kan också uppstå om utbetald milersättning överstiger den skattefria milersättningen.

I den här mallen anges ingående mätarställning, antal körda kilometer i tjänsten och privat samt utgående mätarställning vid periodens slut. I mallen anges också den ersättning per kilometer som skall utbetalas till den anställde eller egenföretagaren.

Uppdaterad: 2017-02-06 | Skapad av Mallar.bizEtiketter för denna mall: » bokföring » excel » personal » redovisning » tjänsteresacomments powered by Disqus

juridiskadokument.nu