Mallar.biz
Meny Sök Mallar.biz

Körjournal, körjournalmall | Gratis mall


Körjournal är en gratis mall för att registrera tjänstekörning och privatkörning. Den här mallen för körjournal kan användas av anställd personal eller egenföretagare för att redovisa körda kilometer i tjänst och privat.

En körjournal utgör underlag för lönekörningen då milersättning skall betalas ut, löneavdrag för privatkörning skall göras eller för att beräkna skattepliktiga förmåner av drivmedel vid privatkörning.

Om en anställd eller en egenföretagare har kört i tjänsten med privat bil och själv betalt drivmedel skall denne förmodligen erhålla milersättning och då utgör en körjournal underlag för denna utbetalning och kostnad som uppstår för tjänstekörning i företaget.

Om en anställd eller egenföretagare har kört i tjänsten med tjänstebil men själv betalt drivmedel skall denne förmodligen erhålla milersättning och då utgör en körjournal underlag för denna utbetalning och kostnad som uppstår för tjänstekörning i företaget.

Om företaget betalar drivmedel till en anställd eller egenföretagare för både tjänstekörning och privatkörning så skall förmånen av fri bensin vid privatkörning tas upp till förmånsbeskattning om inte den anställde betalar denna förmån med ett nettolöneavdrag. Om avdrag från lönen görs med bruttolöneavdrag skall förmånen tas upp. En körjournal utgör alltså även underlag för beräkning av förmån för fritt drivmedel och löneavdrag för drivmedel.

En förmån kan också uppstå om utbetald milersättning överstiger den skattefria milersättningen.

I den här mallen för körjournal anges ingående mätarställning, antal körda kilometer i tjänsten och privat samt utgående mätarställning vid periodens slut. I mallen anges också den ersättning per kilometer som skall utbetalas till den anställde eller egenföretagaren.


Skapad: 2008-09-25 av Mallar.biz  (Uppdaterad: 2014-12-30)

Ladda hem Körjournal, körjournalmall | Gratis mall »

Etiketter för denna mall: personal anställda lönekörning kostnadsersättning förmåner


comments powered by Disqus