Mallar.biz
Meny Sök Mallar.biz

Anställningsavtal | Gratis mall


Anställningsavtal är en gratis mall för att upprätta skriftliga avtal om anställning. Ett anställningsavtal är ett avtal som ingås och upprättas mellan en anställd och en arbetsgivare.

I ett avtal om anställning framgår de villkor och regler som den anställde och arbetsgivaren har kommit överens om och som skall gälla under anställningstiden. En arbetsgivare är skyldig att skriva under och ge den anställde ett skriftligt anställningsavtal senast en vecka efter att den anställde har börjat arbeta för arbetsgivaren.

Anställningsavtalet är viktigt både för den anställde och arbetsgivaren, för att undvika och reda ut tvister som kan uppstå mellan arbetsgivaren och den anställde gällande anställningsvillkor, arbetsvillkor och förhållningsregler.

I den här mallen skall arbetsgivarens företagsnamn, organisationsnummer och adress samt den anställdes namn, personnummer och adress fyllas i. Den anställde skall eventuellt också fylla i kontonummer och kontoförande bank för löneutbetalning.

I den här mallen skall villkor för anställningen fyllas i såsom tillämpligt kollektivavtal, befattning och tillträdesdag. Vidare skall även anställningsformen dokumenteras, exempelvis om det rör sig om en tillsvidareanställning, en visstidsanställning, en provanställning eller en annan form av anställning. I mallen skall den anställdes arbetsuppgifter, arbetsplats, lön, arbetstid, semesterrätt, rätt till försäkringar och uppsägningstid antecknas. I ett anställningsavtal kan man göra hänvisningar till lagar eller kollektivavtal.

Anställningsavtalet skall skrivas under av både den anställde och arbetsgivaren och dessa skall erhålla ett exemplar var av avtalet.


Skapad: 2008-09-25 av Mallar.biz  (Uppdaterad: 2015-10-13)

Ladda hem Anställningsavtal | Gratis mall »

Etiketter för denna mall: personal anställa anställningsvillkor avtal


comments powered by Disqus