Mallar.biz
Meny Sök Mallar.biz

Uppsägning | Tagg


Här listas alla våra gratis mallar som har taggats med uppsägning. Dessa mallar skall förhoppningsvis hjälpa dig att arbeta snabbare och bättre.Arbetsgivarintyg | Gratis mall

Arbetsgivarintyg är en gratis mall för att skapa ett arbetsgivarintyg till en anställd person som slutar sin anställning. Ett arbetsgivarintyg är bevis på att den anställde har arbetat på ett visst företag och på hur länge den anställde arbetat för företaget.

Bekräftelse av uppsägning av avtal | Gratis mall

Bekräftelse av uppsägning av avtal är en gratis mall för att skriftligen bekräfta att ett avtal har sagts upp, när avtalet avslutas och när uppsägningen togs emot.

Besked om uppsägning av personliga skäl | Gratis mall

Besked om uppsägning av personal på grund av personliga skäl är en gratis mall för att skapa ett besked till anställda som blir uppsagda av personliga skäl. En uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad och skriftlig, saklig grund för uppsägning är arbetsbrist eller av personliga skäl.

Besked om uppsägning på grund av arbetsbrist | Gratis mall

Besked om uppsägning av personal på grund av arbetsbrist är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt besked om uppsägning till anställd personal när det inte finns tillräckligt med arbete att utföra. En uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad och skriftlig, saklig grund för uppsägning är arbetsbrist eller av personliga skäl.

Gå ut ur Hyresgästföreningen | Gratis mall

Anmälan om utträde ur Hyresgästföreningen är en gratis mall som du kan använda när du tillammans med eventuell annan person i hushållet vill gå ut ur Hyresgästföreningen.

Gå ut ur Svenska Kyrkan | Gratis mall

Anmälan om utträde ur Svenska Kyrkan är en gratis mall som du kan använda när du vill gå ut ur Svenska Kyrkan. Som medlem i Svenska Kyrkan betalar man en kyrkoavgift via skattsedeln.

Intyg eller bevis vid delgivning av uppsägning | Gratis mall

Intyg eller bevis vid delgivning av uppsägning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta ett skriftligt bevis på att en delgivning har skett genom intygande från ett vittne.

Meddelande till socialnämnden vid uppsägning av hyresavtal pga obetald hyra | Gratis mall

Meddelande till socialnämnden vid uppsägning av hyresavtal på grund av obetald hyra är en gratis mall som kan användas för att meddela socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om att en uppsägning skett.

Skriftlig uppsägning av avtal | Gratis mall

Skriftlig uppsägning av avtal är en gratis mall för att skriftligt säga upp ett avtal som ingåtts mellan ditt företag och ett annat företag.

Uppsägning av bredband | Gratis mall

Uppsägning av bredband är en gratis mall som kan användas för att skapa en skriftlig uppsägning av ett avtal om bredband som har ingåtts mellan ditt företag och ett bredbandsbolag.


Sidor: 1 2